Trinity home academy е първият проект, който ще подкрепим, най-вече в стремежа за покриване на ежедневните битови разходи за храна, вода, ток и т.н.